Bir şirkete bağlı olmadan kendi adına çalışan moto kuryelerin gelir vergisine tabi tutulması planlanıyor.

Bayram Sonrası Düzenleme Meclise Geliyor

Bayram sonrasında moto kuryeleri üzecek bu düzenlemenin meclisten geçmesi bekleniyor. Pandemi döneminde tüm dünyada yaygınlaşan moto kuryecilik, günümüzde gelir potansiyeli yüksek bir sektör haline geldi.

Kayıt Dışı Çalışan Kuryeler Vergi Kapsamına Alınıyor

Günümüzde sigortalı olarak moto kurye işi yapanların sayısının 140 bin civarında olduğu, sigortasız çalışanlarla birlikte bu sayının 350 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Hali hazırda bir şirkete bağlı olarak çalışan kuryelerde herhangi bir sorun bulunmuyor; onların gelir vergisi şirketler tarafından ödeniyor. Ancak, kendi hesabına çalışan ve bu işten gelir elde eden kuryeler için vergi düzenlemeleri gündeme geliyor.

Vergi Yükümlülükleri ve Muafiyetler

İki kişi hayatını kaybetmişti... Elektrik akımı faciasında 20 kişi gözaltında İki kişi hayatını kaybetmişti... Elektrik akımı faciasında 20 kişi gözaltında

Kendi hesabına çalışan kuryeler, elde ettikleri geliri ticari kazanç olarak vergilendirmek zorunda olacaklar. Bu durumda, gelir elde eden şahısların mükellefiyet kaydı, defter tutma ve beyanname verme gibi çeşitli vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekecek.

Toplanan yıllık brüt miktarın belirlenen sınırın altında kalması durumunda (2024 için bu sınır 3 milyon lira olarak belirlenmiş durumda), kuryeler banka tarafından yüzde 15 oranında vergi kesintisi yapılan gelirleri için beyanname vermek zorunda olmayacaklar. Ancak, bu brüt tutarın aşılması halinde, kuryeler elde ettikleri yıllık gelir için vergi ödemekle yükümlü olacaklar.

Bu düzenleme ile hükümet, kayıt dışı çalışan moto kuryelerin vergilendirilmesini hedeflerken, sektördeki gelirlerin daha şeffaf ve adil bir şekilde yönetilmesini amaçlıyor.

Editör: Gülcan Aslan