Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle toplamda 57,9 milyar lira borçlandı.

İlk ihalede, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli ve TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu ihalede dönemsel faiz yüzde 12,6 olarak belirlenirken, nominal teklif 19,25 milyar liraya ulaştı. Nominal satış 13,94 milyar lira ve net satış 14,23 milyar lira oldu.

Kamu kesiminden gelen 1,5 milyar liralık teklifin tamamı karşılandı ve piyasa yapıcılarından 21,32 milyar liralık teklif alınıp bu kesime 14 milyar liralık satış yapıldı.

DEVLET TAHVİLİ İHALESİNDE 22,89 MİLYAR LİRA TEKLİF

İkinci ihalede ise, 4 yıl (1610 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,54 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu ihalede basit faiz yüzde 30,6, bileşik faiz ise yüzde 32,94 olarak gerçekleşti.

O ilimizde su altınla yarışıyor! Yüzde 446 oranında zam geldi: Vatandaş içmeye korkar oldu! O ilimizde su altınla yarışıyor! Yüzde 446 oranında zam geldi: Vatandaş içmeye korkar oldu!

Nominal teklif 22,89 milyar lira, nominal satış 16,1 milyar lira ve net satış 16,64 milyar lira oldu. Kamu kesiminden gelen 1,5 milyar liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 16,95 milyar liralık teklif alınıp bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

Bu şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığı toplamda 57,9 milyar lira borçlanmış oldu.

Editör: Süeda İlker