Cumhurbaşkanlığı himayesinde Bakanlık koordinesinde hazırlanan ve 2024-2028 dönemini kapsayan plan, beş stratejik amaç, on beş stratejik hedef ve yüz faaliyetten oluşuyor. 

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu! İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu!

Bu kapsamda, "Küresel Riskler ve Demografik Dönüşüm Karşısında Ailenin Korunması" stratejisi, demografik değişimlerle birlikte ailenin korunmasını ve güçlendirilmesini amaçlıyor.

Stratejinin bir parçası olarak, aileye yönelik tehditlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları yapılacak. Küresel düzeyde aileyi zayıflatmaya yönelik akımlara karşı standartlar belirleyen bir strateji belgesi hazırlanacak.

BİLGİLENDİRİCİ EĞİTİMLER OLACAK

Ayrıca, zararlı akımların aileye ve topluma etkilerini konu alan belgeseller ve programlar üretilerek, mevcut yayınlar Türkçe'ye çevrilecek. Gençlere ve ailelere zararlı alışkanlıklar konusunda bilgilendirici eğitimler düzenlenecek.

ANALİZLER YAPILACAK

Aile Endeksi oluşturularak, aile içi şiddet ve aile düzenine karşı işlenen suçlarla ilgili analizler yapılacak. Ayrıca, çocuk ve gençlere zarar verebilecek içeriklere yönelik denetimler artırılacak.

Türk kültür ve tarih bilincini ve milli değerleri gençlere kazandırmak için etkinlikler ve projeler düzenlenecek. Uluslararası düzeyde iş birliklerinin artırılmasıyla, ailenin korunması ve güçlendirilmesi çalışmaları geniş bir platformda desteklenecek.

Kamu personeline yönelik aile konusunda eğitimler düzenlenerek, uluslararası alanda ailenin korunması ve güçlendirilmesi konusunda Türkiye'nin temsilini artırmak için çaba gösterilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı